Zonder donaties is het voor ons onmogelijk om onze projecten uit te voeren. U kunt donateur worden door maandelijks of jaarlijks een bedrag aan onze stichting te schenken.

Een donatie kan via een gift op ons rekeningnummer NL56 RBRB 0930 6907 45 ten name van Stichting SBI Lombok. U kunt ook online doneren via deze link hier kunt u o.a. via iDEAL, creditcard en PayPal doneren. Ook is het mogelijk een doorlopende machtiging af te geven via deze website.

Wilt u meer dan € 100 doneren? Dan is het voor ons voordeliger als u dit zelf rechtstreeks overmaakt naar onze bankrekening. De belastingdienst biedt nu ook de mogelijkheid om rechtstreeks met ons een schenkingsovereenkomst af te sluiten. De zogenaamde periodieke gift. Hiervoor hoeft u vanaf 2014 geen notariële akte te hebben. Uw donatie is volledig aftrekbaar van de belasting als deze voldoet aan de voorwaarden van de Belastingdienst. Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op voor het opstellen van een schenkingsovereenkomst.

Wij vinden het belangrijk dat donateurs op de hoogte gehouden worden van de projecten die wij organiseren. Vandaar dat wij alle donateurs persoonlijk op de hoogte houden, en periodiek een nieuwsbrief publiceren.

Heeft u interesse om een persoonlijke doorlopende machtiging te verstrekken, neem dan even contact met ons op via de Contact pagina.