Deze pagina met informatie over Stichting SBI Lombok sluit aan bij de voorwaarden die gelden vanuit de Belastingdienst voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waarbij deze gegevens gedeeld dienen te worden op een internetadres.

STATUTAIRE NAAM

Stichting Sekolah Bahasa Inggris Lombok (verkort: Stichting SBI Lombok)

RSIN/FISCAAL NUMMER

856166042

KVK NUMMER

65569768

CONTACTGEGEVENS

Telefoon: 077-763 0532
E-Mail: info@sbi-lombok.nl
Website: www.sbi-lombok.nl

POSTADRES

Kennedyplein 18
5993 BT
MAASBREE

DOELSTELLING

Het ondersteunen van educatie, talenonderwijs in het bijzonder, het leveren van jeugdzorg, het verbeteren van leefomstandigheden en stimulering van zelfontplooiing in Lombok, Indonesië.

ACTUEEL BELEIDSPLAN

Onze activiteiten zijn gericht op de mensen in de omgeving van Mataram/Ampenan, en het werven van fondsen hiervoor. Concrete projecten waar we thans mee bezig zijn:

  • het oprichten van een multicultureel buurthuis in Pejeruk
  • het oprichten van een taalschool in Ampenan
  • het oprichten van een project waar individuele kansarme kinderen in Ampenan gesponsord worden, teneinde regulier onderwijs te kunnen volgen

Om bovenstaande projecten te realiseren, zal Stichting SBI Lombok donateurs proberen te werven.

VERSLAGLEGGING

Er zal jaarlijks een jaarrekening gepubliceerd worden.

BESTUUR

  • dhr. Rudi Peeters (voorzitter)
  • dhr. Peter Simons (secretaris)
  • dhr. Kevin Jackson (penningmeester)

BELONING

onkostenvergoeding bestuur: nee
beloningsbeleid medewerkers: niet van toepassing

JAARREKENINGEN

Bekijk hier de jaarrekening van 2016
Bekijk hier de jaarrekening van 2017

JAARVERSLAGEN

Bekijk hier het jaarverslag van 2017