Wat doet stichting SBI?

Stichting SBI Lombok is een Nederlandse non-profit organisatie die begin 2016 is opgericht om op kleine schaal ontwikkelingsprojecten op te zetten op het Indonesische eiland Lombok.

Eind 2016 hebben we in Indonesië formeel een stichting opgericht, “Yayasan Inspirasi Lombok Berkarya”, en samen zetten we ons in om onze projecten te verwezenlijken.
Stichting SBI Lombok is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Er is een grote behoefte aan vrij toegankelijk Engels taalonderwijs op Lombok. Kennis van de Engelse taal vergroot de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt aanzienlijk, er liggen immers erg veel kansen in met name de toeristische sector, die blijven nu vaak onbenut. Ook opent het de deur naar studiebeurzen en vervolgopleidingen, die anders gesloten zou blijven.

Door het opzetten van een gemeenschapshuis kunnen we gratis naschoolse opvang en cursussen aanbieden, en het verzorgen van huiswerkbegeleiding. In samenwerking met de reguliere onderwijsinstelling kunnen we zo een sociale “vinger aan de pols” houden, die nu ontbreekt. We willen schooluitval terugdringen, in samenwerking met de reguliere onderwijsinstellingen. Ook willen we via het gemeenschapshuis de sociale cohesie in de samenleving bevorderen, iets dat nu vrijwel ontbreekt.

Een aantal projecten is al met succes afgerond, zo is de Engelse taalschool al actief met twee klassen, en zijn de plannen voor uitbreiding geformuleerd. Ook hebben er enkele projecten met Nederlandse scholen plaatsgevonden, iets dat we eind 2017 met succes zullen herhalen!


Bestuur Stg. SBI Lombok (NL)

Rudi Peeters – voorzitter
Peter Simons – secretaris
Kevin Jackson – penningmeester


Bestuur Yayasan Inspirasi Lombok Berkarya (ID)
Founder - Sherly Lusiana Boru Simorangkir, S.S., M.Hum
Leader - Lewi Tigor Simorangkir, S. Farm
Secretary - Anggayasti Kusnandini Anindya, B.Sc
Treasurer - Lalu Hadyan Anwari, S.E.
Supervisor - Lalu Agceiza Rahardipha, S. Ab.
Supervisor - Baiq Febriyola Sinta Rahayu, S. Farm