ANBI

anbi

De ANBI status is momenteel aangevraagd, wij voldoen aan alle voorwaarden.

Deze pagina met informatie over Stichting SBI Lombok sluit aan bij de voorwaarden die gelden vanuit de Belastingdienst voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waarbij deze gegevens gedeeld dienen te worden op een internetadres.

STATUTAIRE NAAM
Stichting Sekolah Bahasa Inggris Lombok (verkort: Stichting SBI Lombok)

RSIN/FISCAAL NUMMER
856166042

KVK NUMMER
65569768

CONTACTGEGEVENS
Telefoon: 077 – 763 0532
E-mail: rp@sbi-lombok.nl
Website: www.sbi-lombok.nl

Postadres:
Kennedyplein 18
5993 BT MAASBREE

DOELSTELLING
Het ondersteunen van educatie, talenonderwijs in het bijzonder, het leveren van jeugdzorg, het verbeteren van leefomstandigheden en stimulering van zelfontplooiing in Lombok, Indonesi√ę.

ACTUEEL BELEIDSPLAN
Onze activiteiten zijn gericht op de mensen in de omgeving van Mataram/Ampenan, en het werven van fondsen hiervoor.
Concrete projecten waar we thans mee bezig zijn:

-het oprichten van een multicultureel buurthuis in Pejeruk
-het oprichten van een taalschool in Ampenan
-het oprichten van een project waar individuele kansarme kinderen in Ampenan gesponsord worden, teneinde regulier onderwijs te kunnen volgen

Om bovenstaande projecten te realiseren, zal Stichting SBI Lombok donateurs proberen te werven.

VERSLAGLEGGING
Er zal jaarlijks een jaarrekening gepubliceerd worden. Omdat ons eerste boekjaar nog niet is afgesloten, is deze nog niet beschikbaar.

BESTUUR
dhr. Rudi Peeters (voorzitter)
dhr. Peter Simons (secretaris)
dhr. Kevin Jackson (penningmeester)

CONTACTPERSOON TER PLAATSE
mej. Sherly Simorangkir

BELONING
onkostenvergoeding bestuur: nee
beloningsbeleid medewerkers: niet van toepassing